[qióng zhì]  

穷桎

编辑 锁定 讨论
穷桎,读音为qiónɡ zhì,汉语词语,犹穷塞。谓时运不通。
中文名
穷桎
拼    音
qiónɡ zhì
释    义
犹穷塞。谓时运不通
出    处
庄子·山木

目录

穷桎解释

编辑
犹穷塞。谓时运不通。

穷桎出处

编辑
庄子·山木》:“饥渴寒暑,穷桎不行。” 成玄英 疏:“桎,塞也。夫命终穷塞,道德不行,此犹天地虚盈,四时转变,运动万物,发泄气候也。” [1] 
参考资料
词条标签:
语言 字词